BÌA LỊCH METALIZE 40x60 cm KHÔNG DÁN NỔI

0903.828.422