BÌA LỊCH OFFSET 40 x 60 cm, 35 x 60 cm

0903.828.422